HİZMETLERİMİZ

Finansal arenada, etkin, kaliteli ve çözüm odaklı hizmetler sunmak.

Finansal Danışmanlık ve Çözüm Ortaklığı Hizmetleri

Hizmetlerimiz aşağıda belirtilmekle birlikte bunlarla sınırlı değildir.

 • Finansal Hizmetler Endüstrisinde proje ortaklığı ve çözüm ortaklığı
 • Finansal Hizmetler Mevzuatı
 • Risk Yönetimi Hizmetleri (Risk Assessment)
 • Etkin İç Kontrol Modeli Oluşturulması (COSO Standards)
 • Finansal Raporlama Standartları (TMS ve TFRS Danışmanlık Faaliyetleri)

Eğitim Hizmetleri

 • Bankacılık Kanunu ve Uygulamaları
 • Sermaye Piyasası Kanunu ve Uygulamaları
 • Temel Muhasebe ve UFRS (Temel Düzey)
 • Temel Muhasebe ve UFRS (İleri Düzey)
 • Banka Muhasebesi ve UFRS (Temel Düzey)
 • Dünya’da ve Türkiye’de Ekonomi ve Piyasalar İle İlgili Gelişmeler
 • Risk Odaklı İç Denetim
 • Basel II & Basel III Düzenlemeleri
 • Finansal Yönetim (İleri Düzey)
 • Paranın Zaman Değeri ve Faiz Hesaplamaları
 • Finansal Analiz ve Bilanço Değerlendirme (Temel Düzey)
 • Banka Muhasebesi ve UFRS (İleri Düzey – Kambiyo Muhasebesi ve UFRS Uygulamaları)
 • TCMB Para Politikası ve Analitik Bilanço Analizi
 • UFRS 9 ‘un Bankalarda Uygulanması ve Mali Tablolara Etkisi
 • Stratejik Banka Yönetimi
 • Bankalarda Aktif – Pasif Yönetimi
 • Finansal Piyasalar ve Finansal Enstrümanlar
 • Bankalarda COSO İç Kontrol Sistemi ve 3’lü Savunma Hattı Uygulaması
 • Bankalarda İSEDES Çalışmalarının Yürütülmesi Stres Testleri ve Validasyonu
 • Süreç Yönetimi Eğitimi (Temel Düzey) - Farkındalık ve Ortak Yaklaşım (Kalite ve Süreç Odaklılık)
 • Süreç Yönetimi Eğitimi (Teknik Düzey) - Yoğunlaştırılmış Vak’a Çözümlemeleri, En İyi Uygulamalar
 • Proje Yöneticisi Olmayanlar İçin Proje Yönetimi (PMI Standardında)
© 2020 Parametre Finansal Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır.